Wat kan ik voor u doen?

Ik adviseer en ondersteun in vraagstukken rond duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Mijn uitgangspunt is het contact tussen werkgeven en werknemer. Ooit stonden vraag en aanbod goed in verhouding tot elkaar. Bij arbeidsongeschiktheid kan de werknemer niet meer aan dit contract voldoen. Dit kan tijdelijk, maar het kan ook blijven zijn. Het vraagt in elk geval om herbezinning. Ik ben tevreden als werknemer en werkgever weer helder weten wat hun vervolgstappen zijn en ze de regie kunnen houden met betrekking tot hun gezamenlijke overeenkomst.

ad check
 • Doel: check of u en uw werknemer op de goede weg zijn met de stappen die tot nu toe zijn gezet in de re-integratie.
 • Werkwijze: bestuderen van re-integratiedossier en personeelsgegevens (arbeidscontract, verzuimhistorie, CV) en mondelinge toelichting door wergever.
 • Resultaat: mondeling advies
 • Benodigde tijd: 1,5 uur
coaching
 • Doel: het vraagt kennis en vaardigheid om uw personeel te begeleiden wanneer er sprake is van arbeidsverzuim. In heb ervaring in het coachen van leidinggevenden en personeelsfunctionarissen om in de begeleiding de juiste vragen te leren stellen en effectieve stappen te zetten.
 • Werkwijze: coachingsgesprek of langere aanwezigheid als interim bij u in het bedrijf.
 • Resultaat: overdracht van kennis en aanleren van vaardigheden
 • Benodigde tijd: in overleg
onderzoek & advies
 • Doel: wanneer een werknemer uitvalt voor zijn werk, krijgt u te maken met de Wet Verbetering Poortwachter. Dit is wetgeving die u beiden helpt om de juiste beslissingen te nemen, zodat de werknemer weer zo snel mogelijk, en tegelijk duurzaam, aan het werk kan komen en blijven. Dit vraagt een goed plan van aanpak en regelmatige evaluaties. De wetgeving is duidelijk. Toch kan het hele proces met de afwegingen die gemaakt moeten worden complex zijn. Met een arbeidsdeskundig re-integratie advies help ik u om goed op koers te blijven en de beslissingen onder ogen te zien die nodig zijn voor een duurzaam resultaat. Wanneer uw werknemer een jaar ziek is, verwacht het UWV van u dat u dit re-integratieonderzoek inzet. Als al eerder duidelijk is dat terugkeer naar het eigen werk twijfelachtig of niet mogelijk is, moet dit onderzoek eerder plaats vinden.
 • Werkwijze: bestuderen van re-integratiedossier en verzuimhistorie, gesprek met werkgever en werknemer, overleg met andere partijen in het proces.
 • Resultaat: adviesrapport
 • Benodigde tijd: 5 tot 8 uur
training
 • Doel: aan leidinggevenden, casemanagers of personeelsfunctionarissen handvatten bieden om in goed overleg met de werknemer tijdig stappen te zetten om een gezonde en duurzame arbeidsrelatie te houden en waar nodig gebruik te maken van de ondersteunende wetgeving en de juist adviseurs.
 • Werkwijze: interactieve training voor groepen tot tien deelnemers
 • Resultaat: verleggen van focus van verzuimlast naar mogelijkheden tot duurzame inzetbaarheid
 • Benodigde tijd: vanaf één dagdeel
Schalenmaatwerk Logo
ellemiekescheffer@schalenmaatwerk.nl
06 - 237 394 12 | www.schalenmaatwerk.nl
privacy | algemene voorwaarden
social media